Kancelaria Adwokacka SEVEXIM® istnieje na rynku od 1995 r. Od tego czasu datuje się dynamiczny i sukcesywny rozwój Kancelarii, wyrażający się zarówno wzrostem ilości pracujących w niej prawników jak i powiększaniem się grona obsługiwanych klientów.

Korzenie Kancelarii sięgają jednak czasów jeszcze wcześniejszych, kiedy to prowadzona była przez firmę działalność consultingowa. Od 1991 roku firma SEVEXIM® wymieniana była na listach rekomendacyjnych Ministerstwa Przekształceń Własnościowych i polecana do obsługi firm zagranicznych na terenie Polski.

Wieloletnia obecność na rynku prawniczym sprawia, iż polecają nas duże przedsiębiorstwa a także - w zakresie międzynarodowej obsługi prawnej - ambasady i konsulaty, w szczególności zaś Ambasada Republiki Włoskiej, Konsulat Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Austrii.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej SEVEXIM® posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw zarówno klientów indywidualnych jak i dużych podmiotów gospodarczych.

Możemy poszczycić się nieustannie rosnącą grupą stałych klientów indywidualnych oraz korporacyjnych, na rzecz których świadczymy ciągłą obsługę prawną. Mamy nadzieję, iż doceniając profesjonalizm i zaangażowanie w prowadzone sprawy, również i Państwo dołączą do ich grona.

kalendarium

Krzysztof Seweryn - radca prawny i rzecznik patentowy uzyskuje wpis na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie otwierając Kancelarię Adwokacką SEVEXIM przy ul. Piłsudskiego 19 w Krakowie.

1995

Wiodącym charakterem prowadzonej działalności staje się obsługa podmiotów gospodarczych - w konsekwencji rozwijania doświadczeń zawodowych i w odpowiedzi na dynamicznie rosnącą liczbę spółek prawa handlowego.

1996

Kancelaria rozpoczyna specjalizację w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych szczególnie w branży motoryzacyjnej i budowlanej - stosownie do nowych potrzeb, rozbudowując wykwalifikowany personel.

2000

Kancelaria zmienia siedzibę przenosząc się do nowego lokalu przy ul. Józefitów 10 w Krakowie oraz przez dokooptowanie grona doświadczonych współpracowników poszerza zakres specjalizacji m.in. o prawo podatkowe i prawo karne.

2005

Następuje rozszerzenie zakresu specjalizacji Kancelarii o prawo rodzinne i prawo pracy, w oparciu o współpracę z osobami specjalizującymi się w tych obszarach prawa.

2010

Usprawnienie zasad wewnętrznego funkcjonowania Kancelarii oraz zasad kooperacji z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi, z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowych pól wiodącej działalności.

2015

Współpraca w ramach projektu G5S.law - grupy eksperckiej składającej się z uznanych na rynku specjalistów w kluczowych dla biznesu dziedzinach prawa.

2020

Zorganizowana kooperacja G5S.law gwarantuje kompleksowe i optymalne w standardzie usługi dla podmiotów gospodarczych oraz ochrony prawnej ich inwestycji.

2020