Tarcza antykryzysowa

1. Wykładnia przepisów ustaw wprowadzonych celem przeciwdziałania sytuacji kryzysowej.

2. Praktyczne wykorzystanie udostępnionych przedsiębiorcom rozwiązań prawnych.

3. Doradztwo i konsultacje w sprawach procedur umożliwiających uzyskanie pomocy Państwa

4. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do skorzystania z pomocy Państwa.