Adwokat Krzysztof Seweryn

W 1970 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 1974 r. złożył egzamin sędziowski, a w dwa lata później egzamin radcowski. 26 marca 1980 r. ukończył kurs wynalazczości i ochrony własności przemysłowej, a w 1981 r. uzyskał tytuł rzecznika patentowego. W 1988 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Z racji zdobytej wiedzy prowadzi sprawy z zakresu obrotu gospodarczego w kraju i za granicą oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Od czasu przełomu gospodarczo-politycznego w 1989 r. uczestniczy aktywnie w tworzeniu spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz prowadzi obsługę prawną wielu podmiotów gospodarczych w zakresie prawa celnego, prawa podatkowego poprzez aktywne uczestnictwo jako pełnomocnik, przed organami odwoławczymi, jak również wojewódzkim sądem administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Ponadto prowadzi dochodzenia roszczeń dla polskich podmiotów gospodarczych od firm zagranicznych, jak również na zlecenie zagranicznych podmiotów od krajowych korporacji przemysłowych. Uczestniczy w procesie prywatyzacji odnosząc znaczące sukcesy na rynku małopolskim. Współpracuje ze znanymi kancelariami i firmami consultingowymi.

Nasz zespół, którym kieruje Adwokat Krzysztof Seweryn - to specjaliści z różnych dziedzin prawa:

• gospodarczego

• karnego

• podatkowego,

• rodzinnego

• obsługi nieruchomości